نبات شهد بهار

نبات

نبات شهد بهار


بسته بندی متفاوت ، ایده ایی نو در غالب طرحی کهن از ویزگی های این بسته بندی می باشد.

بسته بندی متفاوت ، ایده ایی نو در غالب طرحی کهن از ویزگی های این بسته بندی می باشد(دوطرح متفاوت در زمان قاجار) .در این جعبه 18 عددنبات چوبی زعفرانی قرار داده شده است . محکم بودن و در عین حال متصل بودن درب و بدنه از ویژگی های این محصول می باشد.بر این باوریم نبات با رنگ و طعم اصیل زعفران شایسته هدیه دادن است.