نبات شاخه قلمی اعلا - با پوشش زعفران

  • شاخه نبات قلمی اعلا که علاوه بر زعفرانی بودن خود نبات ، بر روی آن مقدار زیادی زعفران پاشیده شده است. به ازای هر کیلو حدود یک گرم زعفران بر روی نبات پاشیده شده است . این محصول ویژه و ارزشمند مناسب جهت عرضه در قنادی ها و مجالس عروسی می باشد .

نبات شاخه قلمی اعلا - با پوشش زعفران


شاخه نبات قلمی اعلا که علاوه بر زعفرانی بودن خود نبات ، بر روی آن مقدار زیادی زعفران پاشیده شده است. به ازای هر کیلو حدود یک گرم زعفران بر روی نبات پاشیده شده است . این محصول ویژه و ارزشمند مناسب جهت عرضه در قنادی ها و مجالس عروسی می باشد .
عنوان مقدار

محصولات مشابه
محتوی نبات تخت یا همان نبات سنتی می باشد .که مورد استقبال عطاری ها قرار گرفته است. از خصوصیات نبات تخت پر شیره و پر زعفران بودن و طرد بودن آن می باشد. از ویژگی های این نبات ضخامت کم آن می باشد که به راحتی با دست شکسته می شود .

کد محصول : 70

محتوی نبات تخت یا همان نبات سنتی می باشد .که مورد استقبال عطاری ها قرار گرفته است. از خصوصیات نبات تخت پر شیره و پر زعفران بودن و طرد بودن آن می باشد. از ویژگی های این نبات ضخامت کم آن می باشد که به راحتی با دست شکسته می شود .

نبات تخــت ممتاز زعفرانی