نبات چوبی ترکیبی کریستال کوچک

  • از جنس ظروف کریستالی بوده که یک طرف آن 5 عدد نبات چوبی زعفرانی و طرف دیگر آن 4 عدد نبات سفید بسته بندی شده است .برای آنان که هر دو طعم را دوست دارند . بدلیل محکم بودن بسته بندی مناسب جهت صادرات می باشد

نبات چوبی ترکیبی کریستال کوچک


از جنس ظروف کریستالی بوده که یک طرف آن 5 عدد نبات چوبی زعفرانی و طرف دیگر آن 4 عدد نبات سفید بسته بندی شده است .برای آنان که هر دو طعم را دوست دارند . بدلیل محکم بودن بسته بندی مناسب جهت صادرات می باشد
عنوان مقدار

محصولات مشابه