نبات چوبی زعفرانی نفیس کریستال

  • جنس بسته بندی این محصول منحصر بفرد از ظروف کریستالی بوده که شامل ده عدد نبات چوبی بهمراه دسته ایی چوبی که برند شهد بهاردر آن حک شده می باشد . این محصول بعنوان سوغات اصیل ایرانی شناخته شده است.مشخصات آن به سه زبان فارسی انگلیسی و عربی در پشت جعبه می باشد.
 این بسته بندی در اداره طرح های صنعتی به ثبت رسیده است.

نبات چوبی زعفرانی نفیس کریستال


جنس بسته بندی این محصول منحصر بفرد از ظروف کریستالی بوده که شامل ده عدد نبات چوبی بهمراه دسته ایی چوبی که برند شهد بهاردر آن حک شده می باشد . این محصول بعنوان سوغات اصیل ایرانی شناخته شده است.مشخصات آن به سه زبان فارسی انگلیسی و عربی در پشت جعبه می باشد. این بسته بندی در اداره طرح های صنعتی به ثبت رسیده است.
عنوان مقدار

محصولات مشابه
جنس بسته بندی این محصول منحصر بفرد ترکیبی ازهاین پک و  مقوا می باشد. که نبات ها در دوطبقه - هاین پک - ده تایی روی هم قرار گرفته است و هر نبات در جایگاه خود به نوعی قفل شده است. هر عدد نبات چوبی بهمراه دسته ایی چوبی که برند شهد بهاردر آن حک شده است . این محصول در اداره ثبت اختراع و طرح های صنعتی به ثبت رسیده است.
این بسته بندی در اداره طرح های صنعتی به ثبت رسیده است.

کد محصول : 20

جنس بسته بندی این محصول منحصر بفرد ترکیبی ازهاین پک و مقوا می باشد. که نبات ها در دوطبقه - هاین پک - ده تایی روی هم قرار گرفته است و هر نبات در جایگاه خود به نوعی قفل شده است. هر عدد نبات چوبی بهمراه دسته ایی چوبی که برند شهد بهاردر آن حک شده است . این محصول در اداره ثبت اختراع و طرح های صنعتی به ثبت رسیده است. این بسته بندی در اداره طرح های صنعتی به ثبت رسیده است.

نبات چوبی زعفرانی نفیس صادراتی