نبات شاخه زعفرانی کریستال صادراتی

  • از جنس ظروف کریستال بوده و بدلیل محکم بودن آن مناسب جهت صادرات می باشد.بدلیل قرار دادن بسته در کاور مقوایی ، زیبایی خاصی به این محصول داده است.

نبات شاخه زعفرانی کریستال صادراتی


از جنس ظروف کریستال بوده و بدلیل محکم بودن آن مناسب جهت صادرات می باشد.بدلیل قرار دادن بسته در کاور مقوایی ، زیبایی خاصی به این محصول داده است.
عنوان مقدار

محصولات مشابه