نبات چوبی زعفرانی کریستال کوچک دلارام

  • جنس این بسته بندی از کریستال می باشد که جهت فروش داخل ایران عرضه می گردد. به طور کلی استفاده از این محصولات نبات شهد بهار در کافی شاپ ها، رستوران ها، شرکت های هواپیمایی، شرکت های مسافربری، قطار ها، اتوبوس ها و تاکسی های فرودگاه پیشنهاد می شود. نبات شهد بهار آماده پذیرایی هر گونه پذیرایی تک نفره و دسته جمعی است.

نبات چوبی زعفرانی کریستال کوچک دلارام


جنس این بسته بندی از کریستال می باشد که جهت فروش داخل ایران عرضه می گردد. به طور کلی استفاده از این محصولات نبات شهد بهار در کافی شاپ ها، رستوران ها، شرکت های هواپیمایی، شرکت های مسافربری، قطار ها، اتوبوس ها و تاکسی های فرودگاه پیشنهاد می شود. نبات شهد بهار آماده پذیرایی هر گونه پذیرایی تک نفره و دسته جمعی است.
عنوان مقدار

محصولات مشابه