نبات چوبی زعفرانی قجری

  • نبات چوبی زعفرانی در دوطرح زیبا و متفاوت به تعداد 18 عدد نبات چوبی با طراحی منحصر به فرد با درب لب تاپی بوده که مناسب جهت پذیرایی در مهمانی می باشد. طرح جعبه برگرفته از کاشی کاری  های دوره قاجاریه می باشد.یکی از ظرح ها در شیراز و دیگری در مشهد استفاده شده است

نبات چوبی زعفرانی قجری


نبات چوبی زعفرانی در دوطرح زیبا و متفاوت به تعداد 18 عدد نبات چوبی با طراحی منحصر به فرد با درب لب تاپی بوده که مناسب جهت پذیرایی در مهمانی می باشد. طرح جعبه برگرفته از کاشی کاری های دوره قاجاریه می باشد.یکی از ظرح ها در شیراز و دیگری در مشهد استفاده شده است
عنوان مقدار

محصولات مشابه