بازدید ریس صندوق کارآفرینی

1394/11/22

تقدیر از مجموعه نبات شهدبهار

ریاست محترم صندوق کارآفرینی امید  - استان قم از مجموعه ی نبات شهدبهار بازدید کردند . ایشان ضمن بازدید از مراحل تولید و بسته بندی ، رونق بخشیدن به تولیدات داخلی را از اهداف صندوق اعلام و تولید نبات را بعنوان سوغات دوم شهر قم معرفی کردند . و در آخر لوح تقدیری به  پرسنل و مجموعه ی شهدبهار تقدیم کردند .  


نظرات

ایجاد نظر