شهد بهار و سپندارمذگان

1394/11/29

تجلیل از پرسنل شهد بهار در روز سپندارمذگان

امروز  روز عشق  ورزیدن به شهد بهار معرفی شد.

این همه شهد و شکر که می ریزد از لبانت
اجر صبریست کزان شاخه نباتت دادند


نظرات

ایجاد نظر