حضور در کتاب نمایشگاه شیرینی و شکلات

1396/6/2

حضور در کتاب نمایشگاه شیرینی و شکلات

حضور نبات شهدبهار در کتاب نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران که از تاریخ 24الی 27شهریور ماه 1396 در محل دایمی نمایشگاه  های بین المللی تهران برگزار می شود. 


نظرات

ایجاد نظر