نشان حلال نبات

1396/6/12

تمدید نشان حلال

نبات شهد بهار در راستای حفظ مشتریان و گسترش بازار صادرات خود نشان حلال را تمدید نمود .  شماره ثبت نشان حلال در موسسه جهانی حلال HW5601 J تاریخ اعتبار آگوست 2019 می باشد.


نظرات

ایجاد نظر