نبات تک نفره شهدبهار و نشریه شهد

1396/7/22

نبات تک نفره شهدبهار و نشریه شهد

نشریه شهد(نشریه تخصص انجمن صنفی صنایع بیسکویت ، شیرینی و شکلات در شماره سی و ششم  شهریور1396 در قسمت ویترین (معرفی محصولات جدید) به معرفی نبات تک نفره شهدبهار پرداخته است . این نشریه هر سه ماه یکبار چاپ و توزیع می شود  


نظرات

ایجاد نظر