به روز کردن کاتالوگ های نبات

1396/10/6

در راستای فروش و بازاریابی محصولات شهدبهار و به درخواست بازاریابان زحمتکش این محصول تصمیم به تغییر تصویر محصولاتمان در زمینه سفید گرفتیم . تا قنادی و آجیل فروشی و فروشگاه راحتتر بتواند درخواست کالا  بدهند .  


نظرات

ایجاد نظر