معرفی کارآفرینان برتر کشور

1396/11/8

معرفی مجموعه نبات شهدبهار در شبکه تهران با عنوان معرفی کارآفرینان برتر کشور در حوزه تولید داخلی . این برنامه که در تاریخ 3بهمن 1396از شبکه پنج به مدت هفت دقیقه پخش شد از نبات شهد بهار بعنوان تولید کننده برتردر زمینه تولید  و صادرات  نبات در ایران پرداخت . امیدواریم این مجموعه بتواند گامی موثر در زمینه اشتغال و صادرات غیر نفتی بردارد.


نظرات

ایجاد نظر