تغییر کارتن های نبات فله

1396/12/1

تغییر کارتن های نبات فله

در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان تصمیم به تغییرکارتن نبات‌‌ فله‌ شهدبهارکردیم که ازجمله فواید این کارتن :
استحکام چندبرابری 
تسمه کشی‌دورکارتن
جدا شدن‌درب از بدنه‌وقراردادن‌درب‌‌به زیرکارتن
کاهش وزن ۵۵گرمی کارتن نسبت‌به‌قبلی
ایجاددستگیره جهت حمل

همچنان بر ان هستیم بهترین نبات را برای بهترین مصرف کنندگان دنیا تولید کنیم.


نظرات

ایجاد نظر