فرق نبات شاخـه شهد بهار با ...

1396/7/12

فرق نبات شاخـه شهد بهار با ...

   در مورد نبات شـاخه باید گفت که نخی که  ما استفاده میکنیم از جنس صد در صد پنبه که بسیار نازک می باشد استفـاده  می شود نه از جنس نخ قرقره یا نخ پلاستیکی . استفاده ازنخ پنبه درنبات شهد بهار نه تنها برای بدن ضرر ندارد بلکه  باعث  شکنندگی سریع آن وعدم تغییرطعم چای می باشد. مزایای دیگر نبات شاخه شهدبهار نازک و قلمی بودن آن می باشد.