چاپ مقاله نبات شهدبهار در مجله صنعت بسته بندی

1394/7/5

چاپ مقاله نبات شهدبهار در مجله صنعت بسته بندی

ماهنامه صنعت بسته بندی در شماره 157 سال هجدهم / بهمن 1393  به کارخانه نبات شهد بهار پرداخته که توانسته است با ایجاد یک ساختار  بسته بندی جدید و محکم برای نبات دسته دار زعفرانی  بسیاری  از نواقص بسته بندی نبات چوبی برداشته و به  گسترش صادرات آن بیانجامد