اهداف شرکت

این مجموعه باهدف ارائه نبـات زعفرانی دربسته بندی‌های شایسته ،زیبا و شکیل برای بهترین مصرف‌کنندگان دنیا آغازبه کار کرد . بهره‌گیری از تکنولوژی نوین تولید در محیطی کاملاً بهداشتی، استاندارد و نوآوری در بسته بندی که متناسب و شایسته ی این محصول و نقش پررنگ حضور تاریخی نبات در ادبیات و در خانه های ایرانی بوده است . در شهر قم شروع به کار نموده است.ما معتقدیم نبات با رنگ  وطعم اصیل زعفران ، شایسته ی هدیه دادن شده است و فعالیت مان را بر همین اصل ادامه می دهیم .