نمایشگاه بین المللی تهران

حضور نبات شهد بهار در نمایشگاه آجیل و خشکبار

گالری تصویر

نمایشگاه بین المللی تهران

سومین نمایشگاه آجیل و خشکبار


حضور نبات شهد بهار در نمایشگاه آجیل و خشکبار

برگزاری سومین نمایشگاه بین المللی خشکبار ، آجیل،میوه های خشک و

صنایــــع وابسته با حضور نبــات شهـــدبهــــار ازتاریخ  12 لغایت 15

دیماه سال 1394 در محل نمایشگاه بین المللی تهران  برگزار خواهد شد.

منتظر دیدارسبزتان هستیم.


The 3rd Int,l. Exhibition on Nuts , Dried Fruits & Related Industries

2-5january 2016 tehran iran

 web site : irannutex.ir