بازدید ریس صندوق کارآفرینی

ریاست محترم صندوق کارآفرینی امید  - استان قم از مجموعه ی نبات شهدبهار بازدید کردند.

گالری تصویر

بازدید ریس صندوق کارآفرینی

تقدیر از مجموعه نبات شهدبهار

| |
  • امتیاز :

4.5 stars - 1[Views] reviews

ریاست محترم صندوق کارآفرینی امید - استان قم از مجموعه ی نبات شهدبهار بازدید کردند.

ریاست محترم صندوق کارآفرینی امید  - استان قم از مجموعه ی نبات شهدبهار بازدید کردند . ایشان ضمن بازدید از مراحل تولید و بسته بندی ، رونق بخشیدن به تولیدات داخلی را از اهداف صندوق اعلام و تولید نبات را بعنوان سوغات دوم شهر قم معرفی کردند . و در آخر لوح تقدیری به  پرسنل و مجموعه ی شهدبهار تقدیم کردند .