شهد بهار و سپندارمذگان

امروز شهد بهار به کلیه پرسنل خود بخاطر عشق شان به مجموعه ی شهد بهار  کادو دریافت کردند.

گالری تصویر

شهد بهار و سپندارمذگان

تجلیل از پرسنل شهد بهار در روز سپندارمذگان

| |
  • امتیاز :

4.5 stars - 1[Views] reviews

امروز شهد بهار به کلیه پرسنل خود بخاطر عشق شان به مجموعه ی شهد بهار کادو دریافت کردند.

امروز  روز عشق  ورزیدن به شهد بهار معرفی شد.

این همه شهد و شکر که می ریزد از لبانت
اجر صبریست کزان شاخه نباتت دادند