معرفی نبات شهد بهار در نشریه تخصصی

معرفی شهدبهار در نشریه تخصصی انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی وشکلات چاپ شد

گالری تصویر

معرفی نبات شهد بهار در نشریه تخصصی

بررسی ساختار بسته بندی نبات در نشریه تخصصی شهد


معرفی شهدبهار در نشریه تخصصی انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی وشکلات چاپ شد

نشریه تخصصی "شهد " وابسته به انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات در شماره سی ام- اسفند 1394 به بررسی محصول نبات و  ویژگی های بسته بندی جدید  برای نبات های دسته دار پرداخته که در آن از مجموعه ی نبات شهد بهار بعنوان پیشرو در تحول و نوآوری در بسته بندی پرداخته است.  
مجموعه تولیدی نبات شهد بهار همچنان فعالیت خود را نوآوری و بسته بندی ادامه خواهد داد
نبات چوبی شهد بهار در نشریه شماره 30 شهد (رسانه تخصصی انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی وشکلات