نبات چوبی زعفرانی کادویی(طرح گل)

نبات چوبی زعفرانی کادویی(طرح گل)

گالری تصویر

کد محصول: 41

نبات چوبی زعفرانی کادویی(طرح گل)


نبات چوبی زعفرانی کادویی(طرح گل)

این محصول در بستهب ندی مقوایی و از لحاظ قرار دادن نبات داخل جبعه منجصر بفرد می باشد بطوریکه نبات خیلی محکم داخل جعبه قرار گرفته و کمترین حرکتی م یتواند داشته باشد چرا که چوب هم از شیار و هم از سوراخ های پانچ شده عبور کرده است. تعداد نبات چوبی این جعبه 22 عدد می باشد
عنوان مقدار
اضافه به سبد خرید

محصولات مشابه